Xốp hơi bọc hàng, xốp bóp nổ, xốp giảm chấn là một loại màng xốp chuyên dùng để bọc bảo vệ hàng hóa, bề mặt...