Thẻ: tấm xốp hơi

TẤM XỐP HƠI

TẤM XỐP HƠI Tấm xốp hơi được gia công cắt từ cuộn xốp hơi khổ lớn, tùy theo yêu cầu của khách hàng với nhiều...