Công ty Nam Phát chuyên cung cấp và phân phối túi xốp hơi, tấm xốp hơi tại HCM- Bình Dương...