Với khổ rộng 1,2m, chiều dài 100m là loại có kích thước thông dụng và rất phù hợp để đóng gói,bọc hàng cho nhiều loại...