Thẻ: túi xốp pe foam

TÚI XỐP PE FOAM CHỐNG SỐC

Công ty Nam Phát chuyên cung cấp và phân phối xốp pe foam , xốp hơi, gia công tấm, túi làm theo yêu cầu...

TÚI XỐP FOAM

Công ty Nam Phát chuyên cung cấp các loại mút xốp bọc hàng, tại HCM - Bình Dương . Gia công cắt tấm túi theo...

TÚI XỐP PE FOAM

TÚI XỐP PE FOAM Mô tả túi xốp Foam Túi xốp Pe Foam là một loại màng xốp Pe Foam mỏng được tráng thêm lớp...