Tấm xốp hơi là sản phẩm được gia công cắt từ cuộn xốp hơi theo những kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu...