ống xốp tròn đặc pe foam dùng chèn khe mối nối kính, chèn khe khung của và của sổ, chèn, khe nối mái tôn,khe nối...